Blackpoint Kft

Európai Úniós támogatásból megvalósuló fejlesztések

a kedvezményezett neve: Black Point Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

a projekt címe: Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a Black Point Kft.-nél

a szerződött támogatás összege: 5.284.400,- Ft

a támogatás mértéke (%-ban): 40,00 %

a szerződött visszatérítendő támogatás (hitel) összege: 6.605.500,- Ft

a visszatérítendő támogatás (hitel) mértéke (%-ban): 50,00 %

a projekt tartalmának bemutatása: A BLACK POINT Kft. közel három évtizedes múltra tekint vissza, melynek fő tevékenysége a vegyi áru nagykereskedelme. Vevői körébe nagy felhasználók, intézmények, gazdálkodó szervezetek és nagykereskedések tartoznak. A cég tevékenységét kizárólag a Miskolc, Tüzér utca 1/A. szám alatti székhelyén folytatja. A tevékenységre és a térségre vonatkozó piaci ismeretek, a cég működési szerkezete, az optimalizált költségszerkezet, a gazdasági pozíció erősödése fokozatosan hozzájárul a piaci stabilitáshoz, az újabb vevőszerzéshez és a megrendelés állomány bővüléséhez, amelyek következménye a nagyobb élőmunka-ráfordítás lett.

A menedzsment kiemelt odafigyeléssel végzi a tevékenységét, azonban a gazdálkodás mérete, a forgalmazott termékpaletta összetettsége és a hozzájuk kapcsolódó speciális adminisztrációs terhek miatt szükségessé vált a folyamatok újragondolása, racionalizálása a költséghatékony működés és a vagyongazdálkodás biztosítása érdekében. A gazdálkodó rentábilis beruházási igénye olyan informatikai rendszer bevezetését indokolja, mely képes a munkavállalók, beszállítók és egyéb (eszköz, anyag) erőforrások tervezésére és kezelésére, illetve online módon aktuális vezetői információkhoz való hozzáféréshez a vállalkozás valós idejű működési állapotának vonatkozásában. Cél a szervezeti működés letisztulása, átláthatósága és egyszerűsödése, amely a beszállítók és vevők kölcsönös(meg)elégedettségéhez, a munkavállalók és vezetés jobb kapcsolatához, hatékonyabb készlet- és vagyongazdálkodáshoz vezet.

A Cégmenedzser vállalatirányítási szoftverrendszer 6 célfunkcionális területen történő bevezetésével egy rendszerben dolgozhatnak az árukezelők, adminisztrátorok és a menedzsment, amely a szakemberhiányos gazdasági környezetben versenyelőnyt biztosít a kihasználtság és hatékonyság növelésével a területen dolgozó más szereplőkhöz képest.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.07.12.

– projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00940

Szerződött támogatás összege: 122 930 782 Ft
Támogatás mértéke: 90%


Projekt tartalmának bemutatása:
A Black Point Kft. sikeres pályázati anyagot készített, mellyel a GINOP-4.1.5-22-2022-00045 pályázaton 123 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében a pályázó ingatlanán két egymástól elkülönülő épület látható. Az épületek lehűlő felületeinek utólagos korszerűsítése, hőszigetelése valósul meg. A homlokzatra 16 cm hőszigetelés kerül felhelyezésre. A padlásfödém szerkezetre 25cm kőzetgyapot hőszigetelést teszünk. A tetőhéjazat, mint energetikai burok tekintetében új korszerű szendvicspanel szerkezet kerül. Az épület külső homlokzati nyílászáróinak korszerűsítése történik 3 rétegű hőszigetelt nyílászárókra. Az ingatlanon találtható földterületre 49,8 kWp egységteljesítményű visszwatt védelemmel ellátott napelemes rendszer kerül kialakításra.
Az épületek korszerű energiatakarékos VRF rendszer telepítésével válnak egyszerre fűthetővé és hűthetővé. Az épületben található fényforrások korszerű cseréje kerül megvalósításra ezek kompakt alacsonyenergia igényű fénycsövek, LED technológia használat, figyelembe véve az aktuális szabvány szerinti megvilágítási értékeket.


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.
Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.5-22-2022-00045

•     a kedvezményezett neve: Black Point Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

•     a projekt címe: Gyakornok Foglalkoztatása a Black Point Kft.-nél

•     a szerződött támogatás összege: 4.412.232 Ft

•     a támogatás mértéke (%-ban): 100%

•     a projekt tartalmának bemutatása: A Black Point Kft. több, mint két évtizedes múltra tekint vissza, melynek főtevékenysége vegyi áru nagykereskedelme. Elsősorban háztartás-vegyipari termékek, professzionális tisztítószerek, csomagoló eszközök, háztartási- és közületi papírtermékek nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozik. Vevői körébe nagy felhasználók, intézmények, gazdálkodó szervezetek és nagykereskedések tartoznak.

Az 1991-től folytatott tevékenységre és a térségre vonatkozó piaci ismeretek, a cég működési szerkezete, az optimalizált költségszerkezet, a gazdasági pozíció erősödése fokozatosan hozzájárul a piaci stabilitáshoz, az újabb vevőszerzéshez és a megrendelés állomány bővüléséhez, amelyek következménye a nagyobb élőmunka ráfordítás.

A jól képzett szakembergárda elengedhetetlen a vállalkozás számára, ezért az értékes munkavállalók megtalálása és megtartása mellett nagy hangsúly helyeződik az utánpótlás-nevelésre is. A projekt fő célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának támogatása, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz juttatása, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Ezen szempontok mentén került sor 2018.08.01.-én munkajogviszony létesítésére 1fő eladó gyakornok vonatkozásában, aki kompetenciáinak megfelelő munkakörben került foglalkoztatásra. A projekt keretében 1db elektromos gyalogkíséretű targonca kerül beszerzésre, mellyel az eladásra kerülő termékek raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, kihelyezésével kapcsolatos feladatok végezhetők el. A gyakornoknak lehetősége nyílik a korszerű berendezésekkel megismerkedni, így a legújabb technológiai megoldásokat, folyamatokat elsajátítani.

•     a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.01.

•     projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2017-02259

Kedvezményezett neve: Black Point Kft.

Projekt címe: Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztés a Black Point Kft.-nél

Támogatás összege: 19 500 000 Ft

Támogatás intenzitása: 66,59 %

A projekt tartalmának bemutatása: Projektünk célja, a 3713, Arnót, külterület 0102/7 hrsz. alatt található telephelyünk ingatlan korszerűsítése, továbbá technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök gépek beszerzése úgymint speciális soros-statikus állványrendszer kiépítése, akkumulátoros emelőkocsi, raklapemelő, valamint speciális ipari takarítógépek, továbbá technológiafejlesztéshez kapcsolódó új hardver beszerzése úgymint nagy teljesítményű laptopok illetve infokommunikációs eszköz.
Ügyfeleink professzionális kiszolgálása érdekében szakember bevonását tervezzük, „Munkatársi kompetencia és szervezeti integráció” tréning keretében. A képzés az alábbi tanegységeket tartalmazza: szervezetfejlesztés, értékteremtő folyamatok, ügyfélmenedzsment, és piaci kapcsolatok, valamint üzleti modellek és menedzsmentje. A pályázat keretében forgóeszközök beszerzése is tervezett úgymint (munkaruhák, cipők, raklap csomagoló anyag stb,).

A projekt fizikai zárása: 2022.05.11.

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-02207

•     a kedvezményezett neve: Black Point Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

•     a projekt címe: Munkahelyi képzések a Black Point Kft.-nél 2.0

•     a szerződött támogatás összege: 8.788.500 Ft

•     a támogatás mértéke (%-ban): 100%

•     a projekt tartalmának bemutatása: A Black Point Kft. jogelődjét 1991-ben alapították a tulajdonosok. Tevékenységük háztartás-vegyipari termékek, professzionális tisztítószerek, csomagoló eszközök, háztartási- és közületi papírtermékek nagykereskedelme. Saját 1100m2-es raktárral és szállító járművekkel rendelkezünk. Fontosnak tartjuk, hogy a vevőink maradéktalanul elégedettek legyenek, ezért kollégáinktól elvárjuk a rugalmasságot és a megrendelések határidőre történő kiszállítását. Higiéniai konzultációs partnerként együttműködve segítünk ott, ahol a higiénia alapkövetelmény. Nagykereskedelmi tevékenységeink során vevőink a legmagasabb szintű kiszolgálást igénylik, így folyamatosan törekszünk munkatársaink kompetenciáinak fejlesztésére. Emiatt folyamatosan tervezünk sé valósítunk meg különböző szakmai és általános kompetenciákra vonatkozó fejlesztéseket. Pályázatunk tevékenységeinek tervezésekor a vezetők elvárásait összehangoltuk a munkatársak által megfogalmazott igényekkel. Irinyi Terv 4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem kapcsán érintett hatékonyságnövelő képzéseink: Hatékony kommunikáció: kommunikációs stratégiák és stílusok fejlesztése, eredményes partnerkommunikáció és építő- anyagmozgató gép kezelő (targonca). Az IPAR 4.0, IKER 1. és IKER 2, a képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személy képzése jelen projektben nem releváns. Tervezett IKT képzések: Digitális kompetenciafejlesztés: szövegszerkesztési alapok c., melyet  7 fő részére tervezünk, valamint Digitális kompetenciafejlesztés: táblázatkezelési praktikák haladóknak a gyakorlatban, melyet 9 fő részére tervezünk megvalósítani. 7 fő hátrányos helyzetű munkavállalót kívánunk a képzésbe bevonni a projekt keretében. Tervezett képzéseink: Vezetői Team építés és együttműködés fejlesztése, melyet 4 fő részére 1 csoportban tervezett. A képzési program célja olyan ismereteket átadni a résztvevőknek, melyek segítségével nem csak mint vezetők fejlődnek, de a csoport dinamika is javítható lesz. A képzés során ismeretet és gyakorlatot szereznek a megfelelő cél- és folyamatszabályozásról, hogy a csoport tagjai képesek legyenek megfelelően kommunikálni, együttműködni. Digitális kompetenciafejlesztés: szövegszerkesztési alapok 7 fő részére 1 csoportban tervezett. A képzés célja, hogy a munkavállaló aktív szövegszerkesztési tudás birtokába kerüljön, mely feltétele a hatékony munkavégzésnek. Digitális kompetenciafejlesztés: táblázatkezelési praktikák haladóknak a gyakorlatban 9 fő részére 1 csoportban. A képzés célja, hogy a részvevők a már meglévő alapszintű tudásukat tovább kívánják fejleszteni, ismeretek bővítésével aktív tudás birtokába kerüljön, melyet a mindennapi munkavégzése során hatékonyan alkalmazhat. Hatékony kommunikáció: kommunikációs stratégiák és stílusok fejlesztése témakörben 16 fő részére 1 csoportban. A program célja, hogy  a résztvevők olyan viselkedéskultúrát sajátítsanak el, amely segítségével hatékonyabban kezelhetik formális kapcsolataikat, valamint javíthatják külső és belső partnerkapcsolataikat. Csapatépítés témakörben 16 fő részére 1 csoportban. A képzés során megismerik önmagukat, társas és egyéni kompetenciáikat, melyek egy csoport közös céljának elérésében, az egyéni érdekérvényesítésben és konfliktuskezelésben segítik őket. Eredményes partnerkommunikáció képzést 7 fő részére 1 csoportban.A képzés célja, hogy a résztvevők legyenek tisztában és tudatosítsák saját szervezetük/csoportjuk értékeit, normáit, s ennek megfelelő módon kommunikáljanak, döntsenek. Ismerjék fel a saját szerepük fontosságát és felelősségét, legyenek képesek alapvető kommunikációs és konfliktushelyzetekben tudatosan dönteni és megfelelni. Építő- és anyagmozgató gép kezelője Targoncavezető OKJ-s szakmai képzésben 7 munkatárs részvételét tervezzük. Tevékenységünk során a nagy mennyiségű árukészlet mozgatása targoncával történik, melyhez az Országos Képzési Jegyzék szerinti Targoncavezető tanfolyam elvégzése szükséges. Munkakörtől függetlenül, a jelzett igényeknek megfelelően kerültek meghatározásra a célcsoportok, annak megfelelően, hogy ki milyen képzésen szeretne részt venni, ezzel is jelezve, hogy senkit sem zártunk ki a projektből, képzésből. A megvalósítandó képzéseink közül egy szakmai képzés és öt témakörben D körös képzések, tréningek, melyek a dolgozóink előzetes igényeinek felmérése alapján kerültek be a képzési tervünkbe. A képzések időbeli ütemezésénél ügyeltünk arra, hogy a munkavégzés folyamatosságát ne zavarjuk, folyamatos ütemezéssel valósuljanak meg a képzések. A képzéseket külső képző intézmény oktatói biztosítják. A képzések miatti munkaidő kiesés nem veszélyezteti a cég működését. Minden képzés elégedettségméréssel zárul, hogy a képzés sikerességét és hatékonyságát elemezni tudjuk, új igényeket jegyezhessünk fel a jövő re nézve.

•     a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.01.

•     projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00539

•     a kedvezményezett neve: Black Point Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

•     a projekt címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram keretében, forgóeszköz finanszírozása

•     a szerződött támogatás összege: 50.000.000 Ft

•     a támogatás mértéke (%-ban):

•     a projekt tartalmának bemutatása:

•     a projekt tervezett befejezési dátuma:

•     projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18/B

•     a kedvezményezett neve: Black Point Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

•     a projekt címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram keretében, forgóeszköz finanszírozása

•     a szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft

•     a támogatás mértéke (%-ban):

•     a projekt tartalmának bemutatása:

•     a projekt tervezett befejezési dátuma:

•     projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18/B

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare